• Gợi ý từ khóa:
  • Chống thấm , Phụ gia bê tông , Vữa không co ngót , Keo dán gạch ..

BẢNG BÁO GIÁ KEO DÁN GẠCH WEBER NĂM 2021

- Keo dán gạch  Webertai Vis : 9.000/Kg

- Keo dán gạch  Webertai Fix ( Màu xám ) : 10.000/Kg

- Keo dán gạch  Webertai Fix ( Màu Trắng)

- Keo dán gạch  Webertai Gres ( Màu Trắng ) : 

- Keo dán gạch  Webertai Gres ( Màu xám ) :19.000/Kg

- Keo dán gạch  Webertai Flex

- Keo chà ron Webercolor classic  ( G01 , G04 , G08 , ....)

- Keo chà ron Webercolor Power ( PO 111 , PO 114 , PO 115 ... )

- Keo chà ron Webercolor HR : 160.000 / Kg

- Keo chà ron Webercolor Poxy : 400.000/Kg

0
Keo Chống Thấm back to top