• Gợi ý từ khóa:
  • Chống thấm , Phụ gia bê tông , Vữa không co ngót , Keo dán gạch ..

BẢNG BÁO GIÁ NEOMAX NĂM 2023

BẢNG BÁO GIÁ NEOMAX NĂM 2023

 

Stt

Tên sản phẩm

Mô tả

Đơn vị

Đóng gói

Giá bán   kg

 Giá bán đóng gói

 

CHỐNG THẤM NEOMAX LỘ THIÊN GỐC POLYURETHANE, 2 THÀNH PHẦN

 

1

Neomax 201

Chống thấm gốc polyurethane, 2 thành phần

bộ

20kg/bộ

155,000

           3,100,000

 

 

 

bộ

7.2kg/bộ

165,000

           1,188,000

2

Neomax Primer P11

Lớp lót gốc polyurethane, 1 thành phần

thùng

5kg/thùng

160,000

              800,000

 

 

 

thùng

1.5kg/thùng

180,000

              270,000

3

Neomax Topcoat T14

Lớp lót gốc polyurethane, 1 thành phần

bộ

5kg/bộ

290,000

           1,450,000

 

CHỐNG THẤM NEOMAX  LỘ THIÊN GỐC POLYURETHANE, 1 THÀNH PHẦN

 

1

Neomax 820

Chống thấm polyurethane, gốc dung môi

thùng

20kg/thùng

140,000

           2,800,000

 

 

 

thùng

8kg/thùng

150,000

thùng

2

Neomax Thinner 820

Dung môi pha loãng cho Neomax® 820

thùng

4L/thùng

70,000

              280,000

 

 

 

thùng

1.6L/thùng

90,000

              144,000

3

Neomax 826

Lớp phủ polyurethane gốc nước tính năng cao

thùng

5kg/thùng

280,000

           1,400,000

 

CHỐNG THẤM NEOMAX   GỐC XI MĂNG

 

1

Neomax C102 Flex

Hợp chất chống thấm đàn hồi gốc xi măng – polyme, 2 thành phần

thùng

20kg/thùng

50,000

           1,000,000

 

 

 

bộ

27kg/bộ

48,000

           1,296,000

2

Neomax C102

Hợp chất chống thấm gốc xi măng – polyme, 2 thành phần

bộ

35kg/bộ

30,000

           1,050,000

3

Neomax C102 Plus

Hợp chất chống thấm đàn hồi gốc acrylic, 1 thành phần

thùng

20kg/thùng

110,000

           2,200,000

 

 

 

thùng

5kg/thùng

120,000

              600,000

 

Neomax C102 Flex

Hợp chất chống thấm đàn hồi gốc xi măng – polyme, 2 thành phần

thùng

20kg/thùng

50,000

           1,000,000

 

 

 

bộ

27kg/bộ

48,000

           1,296,000

2

Neomax C102

Hợp chất chống thấm gốc xi măng – polyme, 2 thành phần

bộ

35kg/bộ

30,000

           1,050,000

3

Neomax C102 Plus

Hợp chất chống thấm đàn hồi gốc acrylic, 1 thành phần

thùng

20kg/thùng

110,000

           2,200,000

 

 

 

thùng

5kg/thùng

120,000

              600,000

 

Neomax C102 Flex

Hợp chất chống thấm đàn hồi gốc xi măng – polyme, 2 thành phần

thùng

20kg/thùng

50,000

           1,000,000

 

 

 

bộ

27kg/bộ

48,000

           1,296,000

 

CHỐNG THẤM NEOMAX  TƯỜNG NGOÀI LỘ THIÊN

 

1

Neomax A108

Hợp chất chống thấm đàn hồi gốc acrylic, 1 thành phần

thùng

20kg/thùng

125,000

           2,500,000

 

 

 

thùng

5kg/thùng

135,000

              675,000

CHỐNG THẤM NEOMAX THẨM THẤU

1

Neomax M55

Hợp chất thẩm thấu kỵ nước

can

5 lít/ can

240,000

           1,200,000

 

VỮA RÓT NEOMAX TỰ SAN PHẲNG

1

Neomax waterplug

Vữa đông cứng nhanh gốc xi măng

gói

1kg/ gói

100,000

              100,000

2

Neomax grout C60

Vữa rót tự chảy không co ngót gốc xi măng, cường độ cao

bao

25kg/ bao

8,000

              200,000

3

Neomax mortar C40

Vữa sửa chữa gốc xi măng, 2 thành phần Mác 400

bộ

29.3kg/ bộ

18,000

              527,400

4

Neomax mortar C50

Vữa sửa chữa gốc xi măng cường độ cao Mac 500

bao

25kg/ bao

18,000

              450,000

5

Neomax Levening 21

Vữa lót tự san phẳng cho sàn gốc xi măng, đông cứng nhanh

bộ

25kg/ bộ

19,000

              475,000

PHỤ GIA NEOMAX  CHỐNG THẤM

1

Neomax Latex Hc

Phụ gia chống thấm, tác nhân kết nối cho vữa

can

10 lít/ can

68,000

              680,000

 

 

 

can

5 lít/ can

72,000

              360,000

2

Neomax Latex Eco

Phụ gia chống thấm, tác nhân kết nối cho vữa

can

10 lít/ can

56,000

              560,000

 

 

 

can

5 lít/ can

60,000

              300,000

HOÀN THIỆN CHO SÀN

1

Neomax Dutop Green

Bột tăng cứng bề mặt gốc xi măng, màu xanh lá cây

bao

25kg/ bao

12,400

                62,000

2

Neomax Dutop Grey

Bột tăng cứng bề mặt gốc xi măng, màu xám

bao

25kg/ bao

5,900

                29,500

3

Neomax Ucem F1

Hệ sàn công nghiệp nặng polyurethane Hybrid

bộ

21.4kg/ bộ

110,000

           2,354,000

 

 
0
Keo Chống Thấm back to top