• Gợi ý từ khóa:
  • Chống thấm , Phụ gia bê tông , Vữa không co ngót , Keo dán gạch ..

BẢNG BÁO GIÁ VINKEMS 2023

Screen Shot 2019-12-16 at 10.10.29 AM.png

 

 

                      BẢNG BÁO GIÁ VINKEMS 2023

 

 

 

 

STT

 

TÊN SẢN PHẨM

 

ĐVT

 

QUY CÁCH

 

GIÁ THỊ TRƯỜNG

GIÁ BAO BÌ THỊ TRƯỜNG

 

1

VINKEMS GROUT 4HF

Vữa rót không co ngót gốc xi măng

 

Kg

 

25

 

10,200

 

255,000

 

2

VINKEMS HYPER FLOW GROUT

Vữa rót kết cấu không co ngót

 

Kg

 

25

 

8,100

 

202,500

 

3

VINKEMS GROUT EHS

Vữa rót không co ngót cường độ cao

 

Kg

 

25

 

13,500

 

337,500

 

1

VINKEMS WATER SEAL

Hợp chất đẩy nước và chống thấm

vô hình

 

Lít

 

25

 

87,000

 

2,175,000

 

2

VINKEMS WATER SEAL

Hợp chất đẩy nước và chống thấm

vô hình

 

Lít

 

5

 

88,500

 

442,500

 

3

VINKEMS WATER SEAL

Hợp chất đẩy nước và chống thấm

vô hình

 

Lít

 

1

 

92,500

 

92,500

 

4

VINKEMS SUPER SEAL

Hợp chất bảo vệ, chống thấm, chống

rêu mốc

 

Lít

 

25

 

50,600

 

1,265,000

 

5

VINKEMS SUPER SEAL

Hợp chất bảo vệ, chống thấm, chống

rêu mốc

 

Lít

 

5

 

52,000

 

260,000

 

6

VINKEMS SUPER SEAL

Hợp chất bảo vệ, chống thấm, chống

rêu mốc

 

Lít

 

1

 

56,700

 

56,700

 

7

VINKEMS CSN

Hợp chất bảo vệ, chống thấm,

chống rêu mốc

 

Kg

 

25

 

21,000

 

525,000

 

8

VINKEMS REPAC 1A

Vữa sửa chữa bê tông rỗ tổ ong,

dầm bê tông

 

Kg

 

25

 

39,200

 

980,000

 

9

VINKEMS REPAC 3A - gốc polymer Vữa sửa chữa và dặm vá

 

Kg

 

25

 

41,800

 

1,045,000

 

 

 

STT

 

TÊN SẢN PHẨM

 

ĐVT

 

QUY CÁCH

 

GIÁ THỊ TRƯỜNG

GIÁ BAO BÌ THỊ TRƯỜNG

 

10

VINKEMS GAP 600 PU

Hợp chất trám khe co giãn Polyurethane

 

Tuýp

 

1

 

173,500

 

173,500

 

1

VINKEMS LATEX HT

Chất kết dính bê-tông cũ và mới

 

Lít

 

25

 

50,600

 

1,265,000

 

2

VINKEMS LATEX HT

Phụ gia chống thấm cho vữa

 

Lít

 

5

 

52,000

 

260,000

 

3

VINKEMS LATEX HT

Phụ gia chống thấm cho vữa

 

Lít

 

1

 

56,700

 

56,700

 

4

VINKEMS LATEX R-5540

Tác nhân kết nối và chống thấm cho vữa

 

Lít

 

25

 

69,500

 

1,737,500

 

5

VINKEMS LATEX R-5540

Tác nhân kết nối và chống thấm cho vữa

 

Lít

 

5

 

70,800

 

354,000

 

6

VINKEMS LATEX R-5540

Tác nhân kết nối và chống thấm cho vữa

 

Lít

 

1

 

75,600

 

75,600

 

7

VINKEMS HB1 - gốc epoxy

Chất kết dính bê tông với thép và các vật liệu

 

Kg

 

1

 

209,500

 

209,500

 

8

VINKEMS HB2 - epoxy 2 thành phần Vữa kết nối

 

Kg

 

1

 

345,600

 

345,600

 

9

VINKEMS HB3

Epoxy lỏng bơm trám khe nứt, gia cường bêtông

 

Kg

 

1

 

368,600

 

368,600

 

1

VINKEMS TILEFIX GREY

Vữa dán gạch Polymer cải tiến

 

Kg

 

25

 

8,300

 

207,500

 

2

VINKEMS TILEFIX GREY

Vữa dán gạch Polymer cải tiến

 

Kg

 

5

 

8,500

 

42,500

 

3

 

VINKEMS TILEFIX GREY

Vữa dán gạch Polymer cải tiến

 

Kg

 

1

 

10,300

 

10,300

 

4

VINKEMS TILE GROUT GREY/WHITE

Vữa chà joint cho gạch trong ngoài

 

Kg

 

20

 

20,000

 

400,000

 

5

VINKEMS TILE GROUT GREY/WHITE

Vữa chà joint cho gạch trong ngoài

 

Kg

 

5

 

20,200

 

101,000

 

6

 

VINKEMS TILE GROUT GREY/WHITE

Vữa chà joint cho gạch trong ngoài

 

Kg

 

1

 

22,300

 

22,300

 

1

VINKEMS PRO B60

Màng nhũ tương chống thấm đàn hồi

 

Kg

 

18

 

36,400

 

655,200

 

2

 

VINKEMS PRO B60

Màng nhũ tương chống thấm đàn hồi

 

Kg

 

3.5

 

40,500

 

141,750

 

 

 

STT

 

TÊN SẢN PHẨM

 

ĐVT

 

QUY CÁCH

 

GIÁ THỊ TRƯỜNG

GIÁ BAO BÌ THỊ TRƯỜNG

 

3

VINKEMS LIQUID MEMBRANE (18)

Màng nhũ tương chống thấm đàn

hồi

 

Kg

 

18

 

54,600

 

982,800

 

4

VINKEMS LIQUID MEMBRANE (3.5)

Màng nhũ tương chống thấm đàn

hồi

 

Kg

 

3.5

 

60,700

 

212,450

 

5

VINKEMS WATERSTOP V150

Băng cản nước PVC xử lý mạch ngừng bê tông

 

Mét

 

20

 

127,200

 

2,544,000

 

6

VINKEMS WATERSTOP V200

Băng cản nước PVC xử lý mạch

ngừng bê tông

 

Mét

 

20

 

166,000

 

3,320,000

 

7

VINKEMS WATERSTOP V250

Băng cản nước PVC xử lý mạch

ngừng bê tông

 

Mét

 

20

 

195,000

 

3,900,000

 

8

VINKEMS BENTONITE WATERSTOP (20X10)

Băng trương nở cho các khe nối

 

Mét

 

10

 

83,700

 

837,000

 

9

VINKEMS BENTONITE WATERSTOP (20X15)

Băng trương nở cho các khe nối

 

Mét

 

6

 

95,200

 

571,200

 

10

VINKEMS BENTONITE WATERSTOP (25X19)

Băng trương nở cho các khe nối

 

Mét

 

5

 

102,600

 

513,000

 

11

VINKEMS BIT MEMBRANE

(1mx20m)

Băng trương nở cho các khe nối

 

Mét

 

20

 

246,000

 

4,920,000

 

12

VINKEMS COAT 5S

Hợp chất chống thấm xi măng 2

thành phần

 

Kg

 

25

 

30,300

 

757,500

 

13

VINKEMS COAT 5S

Hợp chất chống thấm xi măng 2

thành phần

 

Kg

 

5

 

35,100

 

175,500

 

14

VINKEMS COAT 5SF (+Polyme)

Hợp chất chống thấm xi măng 2

thành phần

 

Kg

 

20

 

50,600

 

1,012,000

 

15

VINKEMS PU ACR

Màng chống thấm dạng lỏng dùng

cho vách

 

Kg

 

18

 

112,000

 

2,016,000

 

16

VINKEMS PU ACR

Màng chống thấm dạng lỏng dùng

cho vách

 

Kg

 

3.5

 

123,000

 

430,500

 

17

VINKEMS PENE SEAL

Tinh thể thấm thấu

 

Kg

 

20

 

29,000

 

580,000

 

18

VINKEMS PU MEMBRANE W

Màng chống thấm đàn hồi gốc PU

 

Kg

 

18

 

170,000

 

3,060,000

 

19

VINKEMS EPOTAR (GỐC EPOXY)

Màng chống thấm cho bể nước thải

 

Kg

 

10

 

410,000

 

4,100,000

 

20

VINKEMS WEP PRIMER (GỐC EPOXY)

Lớp lót cho các dòng PU/ Epotar hệ

nước

 

Kg

 

20

 

220,000

 

4,400,000

 

1

VINKEMS FLO TOP GREY

Chất làm cứng nền màu xám

 

Kg

 

25

 

5,400

 

135,000

 

2

VINKEMS FLO TOP GREEN

Chất làm cứng nền màu xanh

 

Kg

 

25

 

10,200

 

255,000

 

3

 

VINKEMS NANO LIQUID FLO TOP

Chất làm cứng nền dạng lỏng

 

Lít

 

25

 

95,000

 

2,375,000

 

 

 

STT

 

TÊN SẢN PHẨM

 

ĐVT

 

QUY CÁCH

 

GIÁ THỊ TRƯỜNG

GIÁ BAO BÌ THỊ TRƯỜNG

 

4

VINKEMS CONSEAL

Lớp phủ tăng độ bóng và chống mài mòn

 

Lít

 

25

 

165,000

 

4,125,000

 

1

VINKEMS CRETE NP

Sản phẩm dùng để sản xuất bê tông

 

Lít

 

25

 

26,000

 

650,000

 

2

VINKEMS CRETE NP

Sản phẩm dùng để sản xuất bê tông

 

Lít

 

5

 

27,600

 

138,000

 

 

 

0
Keo Chống Thấm back to top