• Gợi ý từ khóa:
  • Chống thấm , Phụ gia bê tông , Vữa không co ngót , Keo dán gạch ..

Xử lý nứt bê tông sử dụng Sikadur 731 và Sikadur 752

Báo giá thi công xử lý nứt bê tông sử dụng Sikadur 731Sikadur 752

Hạng mục
Sản phẩm sử dụng
Đơn giá / Mét
Đơn giá / Cây ty
Xử lý nứt bê tông sàn
Sikadur 731,Sikadur 732
 300.000
43.000
Xử lý nứt bê tông vách Sikadur 731,Sikadur 732300.00043.000


0
Keo Chống Thấm back to top