• Gợi ý từ khóa:
  • Chống thấm , Phụ gia bê tông , Vữa không co ngót , Keo dán gạch ..

Báo giá Chống thấm PENETRON năn 2016

                      BẢNG BÁO GIÁ PENETRON NĂM 2016

 

1

Penetron

Kg

22.86 kg / bao hoặc 5kg/ xô

148,000

2

Penetron Plus

Kg

18 kg / bao

173,000

3

Penecrete Motar

Kg

22.68 kg /bao

124,000

4

Peneplug (bag)

Kg

18 kg / bao hoặc 4kg/ xô

161,000

5

Penetron Admix (bag)

Kg

18 kg/bao hoặc 3.75kg/ xô

173,000

6

Penetron Inject Part A (Powder) (pail)

Kg

25 kg / thùng

148,000

7

Penetron Inject Part B (Liquid) (pail)

Lít

2L/thùng

569,000

8

Peneseal Pro RTU

Lít

19L / thùng & 208 ltr/ phuy

495,000

9

Peneseal FH Concentrate

Lít

19L / thùng & 208 ltr/ phuy

445,000

10

Penebar SW-45 rapid (loại A)

M

6 cuộn x 5m = 1 carton (30m)

223,000

11

Penebar SW-45 rapid (loại B)

M

6 cuộn x 4m = 1 carton (24m)

223,000

12

Penebar SW-55 rapid (loại A)

M

6 cuộn x 5m = 1 carton (30m)

223,000

13

Penebar SW-55 rapid (loại B)

M

6 cuộn x 4m = 1 carton (24m)

223,000

14

Penebar SW Primer

Lít

3.8 ltr/ xô

495,000

 

 

 

 

0
Keo Chống Thấm back to top