• Gợi ý từ khóa:
  • Chống thấm , Phụ gia bê tông , Vữa không co ngót , Keo dán gạch ..

BẢNG BÁO GIÁ BĂNG KEO CHỐNG THẤM NĂM 2021

- Băng keo chống thấm  BT-330 
Quy cách : 5cm x 10 Mét

- Băng keo chống thấm  BT-330 
Quy cách:7,5cm x 10 Mét

- Băng keo chống thấm  BT-330 
Quy cách:10cm x 10 Mét

0
Keo Chống Thấm back to top