• Gợi ý từ khóa:
  • Chống thấm , Phụ gia bê tông , Vữa không co ngót , Keo dán gạch ..

BẢNG BÁO GIÁ BĂNG KEO CHỐNG THẤM OTECH NĂM 2021

- Băng keo chống thấm OTECH 35 A
Quy cách : 5cm x 5 Mét

- Băng keo chống thấm  OTECH 35 A
Quy cách : 10 cm x 5 Mét

- Băng keo chống thấm  OTECH 35 A
Quy cách : 5 cm x 10 Mét

0
Keo Chống Thấm back to top