• Gợi ý từ khóa:
  • Chống thấm , Phụ gia bê tông , Vữa không co ngót , Keo dán gạch ..

Báo giá foam Chống Thấm

 

STT

 

TÊN SẢN PHẨM

 

ĐVT

MỨC THUẾ VAT

 

SỐ LƯỢNG

 

GIÁ CÓ VAT

( Lấy Hóa đơn)

 
 

I

KEO POLYURETHANE

 

 

 

 

 

1

Foam Chống Thấm TCK-668 (2kg)

Thùng

10%

1

 

 

2

Foam Chống Thấm TCK-669 (2kg)

Thùng

10%

1

 

 

3

Foam Chống Thấm TCK-UF3000 (2kg)

Thùng

10%

1

 

 

4

Foam Chống Thấm TCK-668 (9kg)

Thùng

10%

1

 

 

5

Foam Chống Thấm  TCK-669 (9kg)

Thùng

10%

1

 

 

6

Foam Chống Thấm TCK-UF3000 (9kg)

Thùng

10%

1

 

 

7

Foam Chống Thấm  TCK-668 (18kg)

Thùng

10%

1

 

 

8

Foam Chống Thấm  TCK-669 (18kg)

Thùng

10%

1

 

 

9

Foam Chống Thấm  TCK-UF3000 (18kg)

Thùng

10%

1

 

 

10

Foam Chống Thấm Ultra Pack TCK-7000 (18kg) (Dẻo)

Bộ

10%

1

 

 

11

Foam Chống Thấm e Ultra Con TCK-9000 (18kg) (Cứng)

Bộ

10%

1

 

 
0
Keo Chống Thấm back to top