• Gợi ý từ khóa:
  • Chống thấm , Phụ gia bê tông , Vữa không co ngót , Keo dán gạch ..

BÁO GIÁ SẢN PHẨM BESTMIX NĂM 2023

Ngày 01 tháng 01 năm 2023

 

BẢNG GIÁ SẢN PHẨM BESTMIX NĂM 2023

Kính gi: Quý khách hàng

Chân thành cảm ơn  Quý Khách Hàng đã quan tâm đến các sn phm do chúng tôi cung cp. Chúng tôi xin gửi đến Quý Khách Hàng bng giá các sn phm Sika áp dụng cho năm 2023 như sau:

 

ST T

Tên sản phẩm

ĐVT

Đơn giá

 

Đơn giá

1250Kg/L

-

2499Kg/L

Đơn giá

2500

Kg/Lít

A

 

PHỤ GIA BÊ TÔNG

 

 1

Super R7 - 5L

Can

95.300

 

 

B

 

CHỐNG THẤM VÀ TRÁM BÍT

 

1

BestLatex R114 - 1L

Lon

60.000

 

 

2

BestLatex R114 - 2L

Can

98.000

 

 

3

BestLatex R114 - 5L

Can

220.000

 

 

4

BestLatex R114 - 25L

Can

1.150.000

 

 

5

BestLatex R126 - 1L

Can

90.000

 

 

6

BestLatex R126 - 5L

Can

330.000

 

 

7

BestLatex R126 - 25L

Can

1.700.000

 

 

8

Bestseal B12 – 1kg

Lon

90.000

 

 

9

Bestseal B12 – 4kg

Thùng

330.000

 

 

10

Bestseal B12 – 18kg

Thùng

1.550.000

 

 

11

Bestseal AC 402

20Kg/Bộ

480.000

 

 

12

Bestseal AC 407

8Kg/Bộ

320.000

 

 

13

Bestseal AC 407

20Kg/Bộ

620.000

 

 

14

Bestseal AC 409

24Kg/Bộ

1.150.000

 

 

 

15

Bestseal AC 400

5Kg/Thùng

1.150.000

 

 

16

Bestseal AC 400

20Kg/Thùng

1.300.000

 

 

17

Bestseal AC 408

4Kg/Thùng

350.000

 

 

18

Bestseal AC 408

20Kg/Thùng

1.400.000

 

 

19

Bestseal AC 404

5 Lít/Can

330.000

 

 

20

Bestseal AC 404

25 Lít/Can

1.600.000

 

 

21

Bestseal A 10

5 Lít/Can

2800.000

 

 

22

Bestseal A 10

25 Lít/Can

1.400.000

 

 

23

Bestseal BP411

4Kg/ Thùng

205.000

 

 

24

Bestseal BP411

18Kg/Thùng

950.000

 

 

25

Bestseal BP412

18Kg/Thùng

2.200.000

 

 

26

Bestseal BP450

18Kg/Thùng

1.950.000

 

 

27

Bestseal BP416

18Kg/Thùng

1.950.000

 

 

28

Bestseal BP405

18Kg/Thùng

2.450.000

 

 

29

Bestseal CE201

1Kg/Bao

150.000

 

 

C

 

VỮA RÓT – TRÁM KHE - KẾT NỐI - HOÀN THIỆN

 

1

BestGrout CE400

25Kg/Bao

175.000

 

 

2

BestGrout CE600

25Kg/Bao

190.000

 

 

3

BestGrout CE675

25Kg/Bao

245.000

 

 

4

Bestseal 500flex

500mml/tuýp

140.000

 

 

5

Bestbond AC301

5Kg/Thùng

360.000

 

 

6

Bestprotec CE 500

25Kg/Bao

870.000

 

 

7

BesRepair CE 300

25Kg/Bao

650.000

 

 

8

Bestseal EP 757

24Kg/Bộ

1.350.000

 

 

9

BestTile CE 075

25Kg/Bao

160.000

 

 

 

10

Bestseal EP 150

25Kg/Bao

195.000

 

 

11

BestJoint CE 200

20Kg/Bao

240.000

 

 

D

 

CHẤT KẾT DÍNH CƯỜNG ĐỘ CAO

 

1

Bestbond EP 751

1 Kg/Bộ

160.000

 

 

2

Bestbond EP 752

1 Kg/Bộ

265.000

 

 

3

Bestbond EP 750

1 Kg/Bộ

350.000

 

 

E

 

CÁC SẢN PHẨM HỖ TRỢ

1

Bestcure SS 015

25 Lít/Can

650.000

 

 

2

Bestclean RR112

5 Lít/Can

350.000

 

 

3

Bestclean C44

5 Lít/Can

360.000

 

 

F

 

BĂNG CÀN NƯỚC

1

Băng cản nước BKN-90 V150

20Mét/Cuộn

80.360

 

 

2

Băng cản nước BKN-90 V200

20Mét/Cuộn

100.360

 

 

3

Băng cản nước BKN-90 V250

20Mét/Cuộn

140.360

 

 

4

Bestwaterbar SV 150

Kg

100.000

 

 

5

Bestwaterbar SV 200

Kg

140.000

 

 

6

Bestwaterbar SV 250

Kg

180.000

 

 

G

 

CHẤT PHỦ NỀN GỐC XI MĂNG - HARDENER

 

1

HardRock ( Xanh )

25Kg/Bao

340.000

 

 

6

HardRock ( Xám)

25Kg/Bao

150.000

 

 


0
Keo Chống Thấm back to top