• Gợi ý từ khóa:
  • Chống thấm , Phụ gia bê tông , Vữa không co ngót , Keo dán gạch ..

BÁO GIÁ SẢN PHẨM VINKEMS NĂM 2023

      Bảng giá các sản phẩm Vinkems 2023

STT

Sản phẩm

ĐVT

Đóng gói

Đơn giá/ ĐVT ( Chưa VAT)

Đơn giá  ( Bao gồm VAT)

SẢN PHẨM CHO BÊ TÔNG

1

Vinkems Fume D

kg

Bao 20 kg

12,000

264,000

2

Vinkems Conrex HS

Lít

Can 25 lít

22,000

605,000

3

Vinkems Concure S

Lít

Phuy 200 lít

14,000

3,082,000

5

Vinkems Concure S

Lít

Can 25 lít

16,000

440,000

6

Vinkems Concure A

Lít 

Can 25 lít 

23,000

632,500

7

Vinkems Reform

Lít

Phuy 200 lít

34,000

7,480,000

8

Vinkems Sugfin F

Lít 

Can 25 lít

31,000

852,500

9

Vinkems Sugfin C

Lít

Can 25 lít

26,000

715,000

10

Vinkems Corex RT

Lít

Can 25 lít

16,000

495,000

11

Vinkems Crete NP

Lít

Can 25 lít

18,000

495,000

12

Vinkems Morad-M

kg

Bao 12 kg

60,000

792,000

SẢN PHẨM CHỐNG THẤM

20

Simon Latex R-5540

Lít

Can 25 lít

50,000

1,375,000

21

Simon Latex R-5540

Lít

Can 5 lít

52,000

286,000

22

Simon Latex R-5540

Lít

Lon 1 lít

70,000

77,000

23

Simon Coat 5S

Kg

Bộ 25 kg

23,000

632,500

24

Simon Coat 5S

Kg

Bộ 5 kg

26,000

143,000

25

Simon Coat 5SF

Kg

Bộ 20 kg

40,000

880,000

26

Simon Pene-Seal

Kg

Bộ 20 kg

22,000

484,000

27

Simon Pro B60

Kg

Thùng 18 kg

27,000

534,600

28

Simon Pro B60

Kg

Thùng 3.5 kg

30,000

115,500

29

Vinkems Liquid Membrane

Kg

Thùng 18 kg

37,000

732.,600

30

Vinkems Liquid Membrane

Kg

Thùng 3.5 kg

40,000

154,000

31

Vinkems PU Membrane S

Kg 

Thùng 20 kg

129,000

2,838,000

32

Vinkems PU Membrane W

Kg

Thùng 20 kg

109,000

2,398,000

33

Simon Latex HT

Kg

Can 25 lít

37,000

1,017,500

34

Simon Latex HT

Kg

Can 5 lít 

39,000

214,500

35

Simon Waterplug L60

Lít

Lon 1 lít

125,000

125,000

36

Simon Water Seal

Lít

Can 25 lít

73,000

2,007,500

37

Simon Water Seal 

Lít

Can 5 lít

75,000

412,500

38

Simon Water Seal 

Lít

Lon 1 lít

88,000

88,000

39

Simon Super Seal

Lít 

Can 25 lít

38,000

1,045,000

40

Simon Super Seal

Lít 

Can 5 lít

40,000

220,000

41

Simon Super Seal

Lít

Lon 1 lít

50,000

55,000

42

Vinkems Waterstop V150

m

Cuộn 20m

92,000

2,024,000

43

Vinkems Waterstop V200

m

Cuộn 20m

102.000

2,244,000

44 

Vinkems Waterstop V250

m

Cuộn 20m

130,000

2,860,000

45

Vinkems Bentonite Waterstop(20*10)

m

Cuộn 10m

70,000

770,000

46

Vinkems Bentonite Waterstop(25*20)

m

Cuộn 5m

80,000

440,000

SẢN PHẨM CHO SÀN CÔNG NGHIỆP

47

Vinkems Flo Top Grey

Kg

Bao 25 kg

4,200

115,500

48

Vinkems Flo Tóp Green

Kg

Bao 25 kg

7,900

217,250

49

Vinkems Floor Sep 20

Kg

Bộ 10 kg

157,500

1,732,500

50

Vinkems Floor Sep 34

Kg

Bộ 10 kg

135,500

1,490,500

51

Vinkems Floor SLC

Kg

Bao 25 kg

24,000

660,000

52

Vinkems Floor Liquid Flotop

Lít

Can 25 lít

57,500

1,581,500

53

Vinkems Floor Web 30

Kg

Bộ 18 kg

160,000

3,168,000

SẢN PHẨM VỮA RÓT KHÔNG CO NGOT - ĐỊNH VỊ

54

Vinkems Grout 2HF/4HF

Kg

Bao 25 kg

9,000

247,500

55

Vinkems Hyper Flow Grout

Kg

Bao 25 kg

7,000

192,500

56

Vinkems Grout EHS

Kg

Bao 25 kg

13,000

357,500

57

Vinkem Tileflex Grey

Kg

Bao 25 kg

5,800

159,500

58

Vikems Tileflex White

Kg

Bao 25 kg

7,000

192,500

59

Vinkems Tile Grout Grey

Kg

Bao 20 kg

11,700

257,400

60

Vinkems Tile Grout White

Kg

Bao 20 kg

13,800

379,500

61

Vinkems Gep 750

Kg

Bộ 10 kg

66,700

733,700

SẢN PHẨM TÁC NHÂN KẾT NỐI CƯƠNG ĐỘ CAO

62

Vinkems HB1

Kg

Bộ 1 kg

135,000

148,500

63

Vinkems HB2

Kg

Bộ 1 kg

241,000

264,100

64

Vinkems HB3

Kg

Bộ 1 kg

246,000

270,600

65

Vinkems Epotar

Kg

Bộ 10 kg

168,500

1,853,500

SẢN PHẨM SỬA CHỮA VÀ BẢO VỆ

66

Vinkems CSN

Kg

Bao 25 kg

18,000

495,000

67

Vinkwms Repac 1A

Kg

Bao 25 kg

33,000

907,500

68

Vinkems Repac 3A

Kg

Bao 25 kg

35,000

962,500

69

Vinkems GAP 600PU

Tuýp

Tuýp 600ml

127,500

140,250

 

0
Keo Chống Thấm back to top