• Gợi ý từ khóa:
  • Chống thấm , Phụ gia bê tông , Vữa không co ngót , Keo dán gạch ..

Xử lý nứt bê tông sử dụng sản phẩm Keo Epoxy SL 1400 và 1401

Báo giá Thi công xử lý nứt bê tông sử dụng sản phẩm Keo Epoxy SL 1400 và 1401


Hạng mục
Sản phẩm sử dụng
Đơn giá /Mét
Đơn giá /Ty / Xi lanh
Xử lý nứt bê tông sàn
Keo Epoxy SL 1400 và 1401
 280.000
40.000
Xử lý nứt bê tông vách
Keo Epoxy SL 1400 và 1401 280.00040.000


0
Keo Chống Thấm back to top